Individuele Coaching -sessies voor Ouders

 

In de Consulten wordt uitgegaan van het innerlijk weten van iedere ouder.

Als ouder ken je jezelf en je kind het beste.

Er wordt zoveel informormatie gegeven tegenwoordig,

over "wat wel" en "wat niet" moet in de opvoeding.

En vaak is die informatie ook nog tegenstrijdig.

 

In de Coaching-sessies ondersteunt de Coach de ouder

om weer contact te maken met zijn eigen innerlijk weten.

Daarnaast kan de Coach bepaalde gereedschappen aanreiken

die kunnen helpen de gevonden antwoorden

praktisch vorm te geven in het dagelijks leven.

 

Tarieven:

 

Een sessie duurt ongeveer een uur.

Sessies via telefoon of internet zijn ook mogelijk.

 

Prijs per sessie: 65 euro.

 

Voor huishoudens met een minimum-inkomen: 55 euro

 

In het geval van financiele beperkingen,

graag contact opnemen voor het bekijken van de mogelijkheden..

Het is de bedoeling dat de sessies voor iedereen toegankelijk zijn.

Mirella Werba is als Coach verbonden aan

de opleiding Transformative Communication

van het Satvatove Institute US.

 

Voor meer informatie:

http://www.satvatove.com/

 

 

Gij zijt de boog waarmee uw kinderen

als pijlen het leven in worden geschoten.

De boogschutter ziet het doel

op het pad van de oneindigheid en
spant u met al zijn kracht

opdat zijn pijlen gezwind en ver vliegen.

Laa het spannen door de boogschutter

u tot vreugde zijn.

 

Bron: De Profeet